ES paramos projektų rengimas

 

  • Pareiškėjo tinkamumo įvertinimas
  • Projektų tinkamumo siekti ES finansavimo įvertinimas
  • Planuojamų investicijų tinkamumo įvertinimas
  • Išvados dėl bendro projekto tinkamumo siekti ES paramos pateikimas
  • Rekomendacijos dėl projekto turinio formavimo
  • Verslo plano, galimybių studijos/investicinio projekto parengimas
  • Paraiškos parengimas
  • Konsultavimas kartu su paraiška reikalingų pateikti dokumentų parengimo klausimais
  • Paraiškų ir lydinčių dokumentų komplektavimas ir pridavimas atsakingoms institucijoms

 

Svarbu !

 Į projekto parengimo paslaugos apimtį taip pat įtraukiame konsultacijas projekto vertinimo atitinkamoje agentūroje metu – rengiame atsakymus į atsakingų įstaigų pateiktus klausimus dėl papildomų duomenų ir informacijos pateikimo. Konsultuojame derinant paramos sutarties ir jos priedų turinį.