Projektų administravimas

 

 • Pirkimų dokumentacijos rengimas ir konsultacijos visais pirkimo procedūriniais klausimais
  • perkančiosioms organizacijoms: pagal viešųjų pirkimų įstatymą,
  • neperkančiosioms organizacijoms: pagal atsakingų institucijų patvirtintas pirkimų taisykles;
 • Projekto ataskaitų rengimas;
 • Mokėjimo prašymų rengimas;
 • Konsultacijos kitais projekto administraciniais klausimais
  • einamoji projekto priežiūra,
  • projekto terminų sekimas,
  • paramos sutarties keitimas,
  • komunikavimas su projekto įgyvendinimą prižiūrinčia įstaiga;
 • Konsultavimas projekto viešinimo klausimais.