Verslo planai

 

 • Verslo planai siekiant ES finansavimo;

  Teikiant paraiškas ES Struktūrinių fondų bei Kaimo plėtros fondo finansinei paramai siekti pagal tam tikras priemones yra reikalaujama pateikti verslo planą. Priklausomai nuo priemonės pagal kurią siekiama finansavimo, verslo planai gali būti standartizuoti arba laisvos formos. Tačiau visais atvejais juose svarbu pagrįsti ne tik veiklos perspektyvas, projekto įgyvendinimo galimybes bei tęstinumą, bet ir atsakyti į klausimą kaip projektas atitinka konkrečioje finansavimo priemonėje keliamus reikalavimus ir kiek svarbi ES parama.

 • Verslo planai siekiant banko kredito;

  Siekiant kredito veiklos finansavimui, bankai paprastai reikalauja pateikti verslo planą, kurio pagalba galėtų įvertinti verslo idėją, planuojamas investicijas, tiekimo bei realizavimo galimybes, konkurencinę aplinką, būsimus piniginius srautus, finansinį be ekonominį investicinio projekto pagrįstumą ir paskolos reikalingumą.

 • Verslo planai investuotojo pritraukimui;

  Verslo planas yra kertinis akmuo tiek pradedant verslą, tiek vertinant veiklos plėtrą. Investuotojui, prieš finansuojant Jūsų verslą, šis dokumentas padėtų įvertinti idėją, suteiktų pakankamai informacijos apie planuojamą vystyti veiklą, numatomas investicijas bei jų atsiperkamumą.

  Verslo planas padeda išryškinti visus planuojamo verslo aspektus ir įvertinti idėjos realizavimo galimybes. Šiame dokumente įvertinama verslo aplinka, galimi tiekėjai, pirkėjai, konkurentai, realizavimo rinkos, tikslinės grupės, būsimi kaštai bei įplaukos. Verslo idėjos tęstinumą pagrindžia finansinės prognozės bei finansiniai-ekonominiai rodikliai.