PATIRTIS

Pagrindinių įmonės darbuotojų patirtis ES bei LR finansavimo srityje yra nuo 2004 metų. Įmonė specializuojasi, todėl projektus rengiame tose srityse, kuriose turime didžiausią patirtį. Dirbame šiose srityse:

•  Pramonė (produktai ir paslaugos): investicijos į gamybos priemones (pastatai, technologinė įranga, programinė įranga), elektroninis verslas, eksporto skatininimas, gamybinių procesų tobulinimas, gaminių sertifikavimas.

•  Turizmas: viešbutinis, ekologinis (pažintinis), aktyvaus poilsio, sveikatinimo turizmas, taip pat kaimo turizmas.

•  Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos.

•  Energetika pramonės įmonėms: energetinis auditas, energijos naudojimo efektyvumo didinimo priemonės, AEI išteklių diegimas.

•  Energetikos įmonėms:  šilumos gamyba ir tiekimas, elektros gamyba ir tiekimas, AEI ištekliai.

•  Kaimo plėtros programa (KPP): ŽŪ produktų auginimas, paslaugų ŽŪ teikimas, ŽŪ produktų perdirbimas ir rinkodara, ne ŽŪ veikla kaimo vietovėse, kaimo turizmas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas.

•  Žuvininkystės programa: investicijos į akvakultūros įmones, žuvininkystės produktų perdirbimas ir rinkodara.

•  Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse.