Energetikos projektai

 
Kartu su partneriais parengėme virš 30 projektų, kurių vertė nuo 2 mln. litų iki 110 mln. litų, dujofikavimo, šilumos trasų renovacijos, kogeneracinių, termofikacinių jėgainių įrengimo bei alternatyviųjų energijos išteklių panaudojimo energijai gaminti srityse.