Kitos sritys

Parengėme eilę projektų įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, miesto gatvių ir rajoninių kelių rekonstravimo ir statybos, sveikatos įstaigų infrastruktūros, vandentvarkos bei nuotekų tvarkymo, kultūros įstaigų pertvarkymo ir modernizavimo srityse.