28 05 2012

Smulkaus ir vidutinio verslo atstovams atsirado papildomos galimybės pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu

Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) atstovams atsirado papildomos galimybės pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu.

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 23 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-490, pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“, tokia pagalba galės pasinaudoti ir tie SVV atstovai, kuriems nesuteikta INVEGOS garantija.

Pagal minėtą priemonę galima gauti 50 proc. palūkanų investicijų į aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų gamybą ir įsigijimą kompensaciją.

Daugiau informacijos…

[Į viršų]