09 07 2012

Paskelbtas kvietimas paramai pagal KPP priemones “Žemės ūkio valdų modernizavimas“

Paskelbtas kvietimas paramai pagal KPP priemonės “Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją (pienininkystės sektoriaus restruktūrizavimas – pieno perdirbimo projektai) ir trečiąją veiklos (trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas) sritis gauti.

Paraiškas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priima nuo 2012 m. liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d. Siekiantys paramos pagal antrąją veiklos sritį asmenys turi užsiimti pieno gamyba, pieno (pagaminto valdoje) apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai. Pareiškėjo veikla priskiriama prie pienininkystės veiklos, jei pareiškėjo praėjusiais arba ataskaitiniais metais iš pienininkystės veiklos gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (taikoma pieninei galvijininkystei).

Daugiau informacijos…

[Į viršų]